نصب همراه صندوق fundMobileApp

امیدنامه صندوق

اميدنامه صندوق سرمایه‌گذاری نیکی گستران در تاریخ 1392/11/27 به تایید سازمان بورس اوراق بهادار(سبا) رسیده و مشتمل ١٠ بند است،در این امیدنامه اهداف و استراتژیهای صندوق , ریسک سرمایه گذاری در صندوق ، انواع واحدهای سرمایه گذاری ، ارکان صندوق ، محل اقامت صندوق هزینه های سرمایه گذاری در صندوق ( انواع هزینه های قابل پرداخت از محل دارائیهای صندوق و هزینه هایی که می باید توسط سرمایه گذار پرداخت شود ) و حداقل و حداکثر واحدهای سرمایه گذاری نزد سرمایه گذاران ، ارائه گردیده است . توصیه می شود که علاقه مندان، پیش از سرمایه گذاری در صندوق امیدنامه را با دقت مطالعه فرمایند. برای دست یابی به متن کامل امیدنامه و تغییرات آن می توانید در لینک زیر کلیک نمایند .

نسخه اولیه

نسخه نهایی

تغییرات امیدنامه:

عنوان فایل
صورتجلسه مجمع مورخ 1399/05/25 ساعت 14:30 -درخصوص تغییر هزینه دسترسی به نرم افزار - صندوق سرمایه گذاری مشترک نیکی گستران
صورتجلسه مجمع مورخ 1398/11/30- صندوق سرمایه گذاری مشترک نیکی گستران
تغییرات در بند8/4 امیدنامه صندوق سرمایه گذاری مشترک نیکی گستران
تغییرات امیدنامه مورخ 1398/03/18
تغییرات امیدنامه مورخ 1398/01/05
تغییرات امید نامه مورخ 17/03/1394
تغییر در محل اقامتگاه صندوق/صورتجلسه24/11/95
تغییر در بند2/3 امیدنامه به منظور تغییر نوع صندوق
اصلاحیه مجمع تغییرات امید نامه 23 تیرماه 95