نصب همراه صندوق fundMobileApp

مشارکت کارگزاری راهبرد در امور ثبت صندوق

به اطلاع می رساند، به منظور رفاه حال سرمایه گذاران، شرکت کارگزاری راهبرد سرمایه گذاری ایرانیان سهام در امور ثبت صندوق نیکی گستران در دو شعبه تهران و مشهد مشارکت می نماید.