نصب همراه صندوق fundMobileApp

برگزاری مجمع عادی سالیانه ٢٩/١٢/١٣٩٣

مجمع صندوق سرمایه گذاری مشترک نیکی گستران در تاریخ ١٧/٠٣/١٣٩٤ با حضور نمایندگان کلیه ارکان (١- آقای دکتر علی رحمانی به نمایندگی از شرکت مشاور سرمایه گذاری نیکی گستر. ٢- آقای ابراهیم ابراهیمی به نمایندگی از کارگزاری سهام گستران شرق مشهد. ٣- خانم بنفشه عزآبادی به نمایندگی از مشاور سرمایه گذاری آوای آگاه. ٤- خانم مریم بستانیان به نمایندگی از موسسه حسابرسی فریوران) برگزار گردید و طی آن تصمیماتی به شرح ذیل اتخاذ گردید: 
١- صورت های مالی دوره منتهی به ٢٩/١٢/١٣٩٣ تصویب گردید. ٢- روزنامه کثیرالانتشار صندوق به روزنامه جهان صنعت تغییر یافت. ٣- موسسه حسابرسی فریوران به عنوان حسابرس صندوق برای سال مالی منتهی به ٢٩/١٢/١٣٩٤ تمدید شد. ٤- محل اقامت صندوق از آدرس تهران، شهرک غرب، بلوار فرحزادی، بلوار دریا، پلاک ٢٤٠ به آدرس تهران، شهرک غرب، بلوار فرحزادی، بلوار شهید نورانی، پلاک ٥٨ تغییر یافت.